معرفی مسأله شناسی و حل مسأله بررسی جایگاه خدمات راهنمایی و مشاوره مدارس در تربیت دانش آموزان

 نادیده گرفته شدن راهنمایی و مشاوره در مدارس، اثرات منفی زیادی در تربیت دانش ‎آموزان دارد تا جایی که حتی نقش تربیتی خانواده در تربیت فرزندشان نیز از بین خواهد رفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. پس مشاوران مدارس از جایگاه مهم و ویژه‎ای در تربیت دانش‎آموزان برخوردارند.

از آنجا که تلاش در ایجاد زمینه برای رشد همه ‎جانبه فرد و تربیت انسان‎ های سالم و کارآمد، برای ایفای نقش‎ های مختلف در زندگی فردی و اجتماعی از اهداف مهم نظام تعلیم وتربیت در کشورهای مختلف و ایران می‎باشد، یکی از فعالیت‎ هایی که در ذیل تربیت رسمی انجام می‎گیرد، خدمات راهنمایی و مشاوره است و از سویی مشاور مدرسه به عنوان یکی از گروه ‎های مربی، مورد توجه می‎باشد؛ حال مسئله اینجاست که این خدمات راهنمایی و مشاوره که در ذیل تربیت رسمی انجام می‎گیرد و مشاور مدرسه به عنوان یک مربی، چه نقشی در تربیت کودکان داشته و چه تأثیراتی بر تربیت کودکان می‎ گذارد؟ یا اصلاً تأثیری بر تربیت کودک دارد یا نه؟ با بررسی وظایف خاص و مهم مشاوران مدرسه و تطبیق آنها با تربیت فرزندان و تعیین جایگاه مشاور به عنوان یک مربی، می ‎توان تأثیر این فعالیت‎ها را درک کرد. مسئله دیگری که حائز اهمیت می‎باشد، این است که چنین خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس که دارای جایگاه برجسته‎ای در تربیت است و تأثیر درخوری در این حوزه دارد، در رسیدن به مقصود خویش با چه مشکلاتی مواجه می‎باشد که در پاره‌ای از موارد موجب خلل و کاستی در انجام خدمات مطلوب خود می‌گردد؟ باید مشکلات و کمبودها و موانعی که در مسیر ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس به شکل مطلوب وجود دارد، بررسی شده و تأثیر این موانع و مشکلات بر تربیت مطلوب نیز مشخص و معین شود؛ یعنی در ابتدا با تبیین وظایف تربیتی مشاوران، به تعیین جایگاه و نقش مشاوران مدارس در الگوی مطلوب تربیتی می‌پردازیم و سپس موانع و مشکلات مشاوران در این مسیر را بیان نموده و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در نتیجه با تطبیق وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب (الگوی مطلوب تربیتی) خلل و کاستی‌های موجود در امر خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

منابع:

قائمی، سیاوش. (۱۳۹۵). سنجش کیفیت خدمات مشاوره ای در مدارس دوره ی دوم متوسطه ی شهرستان مشگین شهر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه محقق اردبیلی.

 

 

نوشته مرتبط

Leave a Comment

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی