درآمدی کوتاه برچهارچوب تدبیرتعارض منافع با تأکید براندیشۀ شهید صدر

درآمدی کوتاه برچهارچوب تدبیرتعارض منافع با تأکید براندیشۀ شهید صدرمسئلۀ تعارض منافع مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ تعارض منافع موقعیتی است که انسان در دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار می‌گیرد. گرچه این پدیده در درون انسان شکل می‌گیرد، تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطۀ

اثرسنجی خط مشی عمومی

اثرسنجی خط مشی عمومیاثرات ناخواسته و پیش‌بینی نشده‌ی خط مشی‌ها به دلیل پیچیدگی علل و عوامل در خط‌مشی‌گذاری عمومی خط‌مشی‌گذاران برای حل یک مسئله با سؤال «چه کاری باید انجام دهیم» مواجه هستند. خط‌مشی‌گذاران در پاسخ به این سؤال اقداماتی را به صورت نظام‌مند طراحی می‌کنند که با تحقق آن‌ها غایت مطلوب که همان حل

گزارش نشست «نقد و بررسی لایحه برنامۀ هفتم توسعه در حوزه نظام اداری(فصل 23)؛ با نگاهی به تحول نظام اداری»

در راستای نقد و بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، نشستی با حضور آقای دکتر وحید یاوری، مشاور رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر حمیدرضا طاهری جانبازلو، مسئول هستۀ خط‌مشی‌گذاری اندیشکدۀ رهیافت و آقای مصطفی حیدری، پژوهشگر هسته نظام اداری برگزار شد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی