آیا می توانم از همه نسخه های نمایشی صفحه اصلی در یک وب سایت واحد استفاده کنم؟

بله، شما می توانید از همه نسخه های نمایشی صفحه اصلی در یک وب سایت واحد استفاده کنید.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی