آیا قیمت موضوع یک بار یا تکرار (ماهانه / سالانه) است؟

پرداخت یک بار است. بعد از پرداخت قیمت یکبار موضوع ، هیچ هزینه ای برای آن دریافت نمی شود. اما شما می توانید پس از گذشت 6 ماه از پشتیبانی پشتیبانی خریداری کنید.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی