آیا ضمانتی در مورد من وجود دارد؟

خطای عالی! آیا شما می توانید از این نتیجه جلوگیری کنید، اما حداقل نتیجه ای از این دست را نمی دهد؟

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی