کارکرد ارز در اقتصاد

نقش اصلی ارز واسطه‌گری مبادلات بین کشوری است. در کنار این نقش، نقشی کاذب برای ارز پدید آمده و موجب انحراف آن شده است که باید با آن مقابله کرد.

کارکردها ی پول در اقتصاد اسلامی

یکی از مسائلی که همواره برای اندیشمندان اسلامی مطرح بوده است، بحث در باب کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با اقتصاد متعارف است. متن پیش رو پاسخ به این سوأل از منظر شهید آیت الله سیدمحمد باقر صدر می‌باشد.

الگوی مطلوب بخش مسکن از منظر مکتب اقتصادی اسلام

الگوی مطلوب بخش مسکن می‌تواند مبنایی جهت شناخت، تبیین و حل مسائل بخش مسکن قرار گیرد. در این الگو دلالت‌هایی از اجزای مکتب اقتصادی اسلام برای بخش مسکن بیان می‌گردد.

مؤلفه‌های اساسی اقتصاد اسلامی در اندیشه رهبرانقلاب

رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی در تبیین مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مطلوب اسلام به دو مؤلفۀ اساسی «رفاه عمومی» و «عدالت و رفع محرومیت» اشاره می‌کنند. ایشان همین معانی را با الفاظ دیگری ازجمله پیشرفت، افزایش ثروت ملی و رفع فقر هم به کار برده‌اند.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی