کارکردها ی پول در اقتصاد اسلامی

یکی از مسائلی که همواره برای اندیشمندان اسلامی مطرح بوده است، بحث در باب کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با اقتصاد متعارف است. متن پیش رو پاسخ به این سوأل از منظر شهید آیت الله سیدمحمد باقر صدر می‌باشد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی