درآمدی کوتاه برچهارچوب تدبیرتعارض منافع با تأکید براندیشۀ شهید صدر

درآمدی کوتاه برچهارچوب تدبیرتعارض منافع با تأکید براندیشۀ شهید صدرمسئلۀ تعارض منافع مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ تعارض منافع موقعیتی است که انسان در دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار می‌گیرد. گرچه این پدیده در درون انسان شکل می‌گیرد، تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطۀ

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی