معنا و مفهوم روش

یادداشت پیش رو تعریفی مفهومی از حالت‌های مختلف روش حل مسائل اجتماعی است که مختصراً بارویکرد مبنایی به شرح این موضوع می¬پردازد. مراد از «روش»، مجموعه‌ای از قواعد است که رعایت کردن آن‌ها منجر به تحقق هدف خاصی می‌شود. عبارت‌های «قواعد» و «هدف» نیاز به توضیح بیشتری دارند. قواعد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌‌ها و باید و

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی