تعریف فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری مدظله

در تبیین چارچوب نظری فرهنگ از منظر امام خامنه­ایمدظله­العالی، قبل از هر چیز باید تعریف، جایگاه و ویژگی­های اصلی فرهنگ را از منظر ایشان استخراج کنیم تا بهتر بدانیم از چه سخن می­گوییم و در ادامه کار باید دقیقاً در مقام پاسخ­گویی به چه پرسش­هایی برآییم.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی