هستی‌شناسی کنش اجتماعی

کنش اجتماعی را به عنوان فعلی ارادی و آگاهانه که با لحاظ کردن دیگران به مثابه موجوداتی آگاه و با اراده انجام می‌شود، تعریف می کنیم.

تعریف کنش اجتماعی

ارائۀ راهکار برای حلّ مسائل اجتماعی منوط به شناخت درست آن‌هاست و شناخت این مسائل نیازمند دانش‌های اجتماعی خصوصا مفهوم کنش اجتماعی است بدین­سان چگونگی تحلیل ما از کنش اجتماعی بر شناخت ما از آن موثراست،تحلیل فلسفی کنش اجتماعی شامل مباحثی است که اولین اقدام، ارائه یک تعریف از مفهوم کنش اجتماعی می باشد.

معنا و مفهوم روش

یادداشت پیش رو تعریفی مفهومی از حالت‌های مختلف روش حل مسائل اجتماعی است که مختصراً بارویکرد مبنایی به شرح این موضوع می¬پردازد. مراد از «روش»، مجموعه‌ای از قواعد است که رعایت کردن آن‌ها منجر به تحقق هدف خاصی می‌شود. عبارت‌های «قواعد» و «هدف» نیاز به توضیح بیشتری دارند. قواعد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌‌ها و باید و

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی