مسئولیت های زن در خانواده از نگاه مقام معظم رهبری

نقش زن در خانواده را به شکل کلی در سه بخش می‌توان در نظر گرفت. نقش او در مقابل شوهر به عنوان یک همسر، نقش مادری در برابر فرزندان و آخرین آن وظایف زن در مواجه با فضای کلی خانه و خانواده است که به آن ها پرداخته خواهد شد.

تصویر بالا و پایین صفحه
Layer _white
علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی